VANDER YURTS

Kwaliteit Yurts @ Korting Prijzen
Luxe Yurts @ Betaalbare Prijzen

Wat is de yurt van de nomaden?

Oriëntatie en symboliek van de yurt

Symboliek van het vuur en de kroon van de yurt

The Yurt: symbool van het medecijnwiel van de inheemse bevolking

The yurt: symbool van de bewegig van de zon

Oriëntatie en symboliek van de yurt

De ger (in het Mongools), of de yurt (in het Russisch), is de traditionele woning van de Mongoolse volkeren en, in het algemeen, van de nomadische volkeren van Centraal-Azië. Yurts en tipi’s zijn ontworpen om gemakkelijk te worden gemonteerd en gedemonteerd, zodat de eigenaar zijn reis kan voortzetten. De herder is constant in beweging, op zoek naar nieuwe weiden voor ZIJN dieren.

De oriëntatie en de symboliek van de yurt zijn geldig voor alle etnische groepen in Mongolië. De yurt is niet alleen het centrum van het universum, maar ook een microkosmos zelf. Het is een kaart van het universum en de sluier van de lucht wordt weerspiegeld in de gebogen vorm van het binnenste van het dak van de yurt. De ingang ligt altijd op het zuiden. De noordkant, ook wel de hoimor genoemd, bevindt zich achter het vuur, tegenover de deur. Dit is de meest geëerde plek in de yurt, waar heiligdommen en altaren worden geplaatst. Het is hier dat heilige voorwerpen en andere religieuze afbeeldingen op een tafel of kist worden geplaatst.

Het midden van de yurt is de heiligste plaats van de yurt; het is waar het vuur zich bevindt. Het vuur is de woonplaats van Golomto, de dochter van Vader Hemel. Het moet daarom met respect worden behandeld. Net zoals de yurt het centrum van het universum is, is het vuur is het centrum van de wereld die verbeeld wordt door de yurt. De verticale as voorgesteld door de schoorsteen die oprijst uit het vuur symboliseert de boom van de wereld waar sjamanen opstijgen naar de hogere wereld. De kroon van de yurt symboliseert de poort naar de bovenwereld. In sommige sjamanistische rituelen, zoals de inwijding van sjamanen, zal er daadwerkelijk een boom worden opgericht vanaf het vuur door de kruin van de yurt, waarmee de reis van de sjamaan naar de hogere wereld wordt afgebeeld.

De yurt kan ook worden vergeleken met het medicijnwiel van de inheemse bevolking in Noord-Amerika. Het is een fysieke weergave van de heilige cirkel met zijn duidelijke oriëntatie op de vier richtingen van het universum. Het cirkelvormige patroon en de uitlijning naar de vier richtingen worden ook bewaard in openlucht sjamanistische ceremonies, zoals wandelen en dansen rond de heilige ovoo die is opgericht voor berggeesten. Ovoo’s zijn stapels stenen en andere symbolische voorwerpen op de toppen van heuvels.

Bewegen wordt in de yurt uitgevoerd in de richting van de zon, dwz kloksgewijs. Wanneer we de halve cirkel waarnemen, gevormd door het zonlicht dat door de kroon van de yurt binnenschijnt, begrijpen. We snel waarom de yurt de beweging van de zon verbeeldt. We snel waarom de yurt de beweging van de zon verbeeldt. Daarom moet elkeen die zich in de yurt beweegt, dit doen in de richting van de zon: van het zuiden (de deur) naar het Noorden (het altaar) gaat men via het Westen. En omgekeerd, van het noorden naar het Zuiden gaat men via de oostkant van de yurt. Dezelfde beweging is ook van toepassing op sjamanistische dansen en andere rituele dansen.

Gaan zitten in een yurt gebeurt ook met respect voor de traditie. De westkant van de yurt, aan de linkerkant bij het betreden van de voordeur, is de kant die gereserveerd is voor mannen. Het is ook de opslagplaats voor gereedschappen, zadels, bogen en geweren. De oostkant van de yurt, aan de rechterkant bij het betreden van de voordeur, is de kant gereserveerd voor vrouwen. Aan deze kant zijn keukengerei, voedsel en andere vrouwelijke voorwerpen opgeslagen. Ten slotte zijn de plaatsen ten noorden van de yurt, die bij het altaar, het meest geëerd. Hier zitten oudsten, stamhoofden, sjamanen en vereerde bezoekers. Kinderen en jonge volwassenen zitten in het zuidelijke deel van de yurt.

VANDER YURTS

Kwaliteit Yurts @ Korting Prijzen
Luxe Yurts @ Betaalbare Prijzen

Description

This video sponsored by Yurt Asia.Yurt Asia is a world-renowned expert in yurt manufacturing. They are very creative, constantly developing new concepts. They have a unique and enviable ability to immediately connect with clients’ ideas and turn those ideas into realities.https://www.yurt.asia/

Structure
head
mongolian yurts
videos

VANDER YURTS

Quality yurts @ discount prices
Luxury yurts @ affordable prices

Interieurindeling van de yurt

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K